Н О В И Н И
Родителски срещи 21.02.2018 г., 18.30 часа
X, XI и ХII класове
Разпределения на стаите: по паралелки и за
индивидуални срещи с преподаватели
 
 
GPS координати: 43.419158,24.594837