МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ “ГЕО МИЛЕВ” – ПЛЕВЕН
5800 Плевен, ж.к. “Сторгозия”, тел. дирекция: 064 680996, тел. канцелария: 064 680 802


 

- РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНA

  Задачи за ОЗМШ - 2013

- Задачи за ОЗМШ - 2014

- Задачи за ОЗМШ - 2015

- Задачи за ОЗМШ - 2016

- СПИСЪК С ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗА V КЛАС